...

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน ที่แจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนที่รับฟังการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล รอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในเว็บไซต์รัฐบาลไทย www.thaigov.go.th

คลิกดูที่นี่

(จำนวนผู้เข้าชม 265 ครั้ง)