...

ชาวขนอมร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บันทึกภาพโดยนางวนิดา ขนอม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช)

(จำนวนผู้เข้าชม 392 ครั้ง)