...

ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 นางวิมล มณีโชติ หัวหน้าหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นำคณะเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีฯ ร่วมลงนามถวายความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(จำนวนผู้เข้าชม 249 ครั้ง)