...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งแรก พ.ศ.2502
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2502

(จำนวนผู้เข้าชม 478 ครั้ง)