...

ตกแต่งรั้วด้วยผ้าขาวดำเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกันประดับตกแต่งสำนักงานด้วยผ้าขาว-ดำ เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559ฟ

(จำนวนผู้เข้าชม 393 ครั้ง)