...

กฐินพระราชทานกรมศิลปากร ณ วัดแจ้งวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช 28 - 29 ต.ค. 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมศิลปากร  โดยนายอนันต์  ชูโชติ  อธิบดีกรมศิลปากร  นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  ณ วัดแจ้งวรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสมโภชองค์พระกฐิน

 - วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในวันงานมีข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และมียอดเงินบริจาคในงานทอดกฐิน จำนวน  2 ล้านกว่าบาท

(จำนวนผู้เข้าชม 519 ครั้ง)