...

นิทรรศการ "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช"

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ได้จัดแสดงนิทรรศการ การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 16 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2502 - 2533  ภายใต้หัวข้อ "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช" 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตามวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  ณ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

(จำนวนผู้เข้าชม 494 ครั้ง)