...

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 5 พ.ย.2559

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559  เวลา 15.52 น.  โดยมีนายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธี

บันทึกภาพโดย ช่างภาพหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์

(จำนวนผู้เข้าชม 350 ครั้ง)