...

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 4 พ.ย.2559

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559  เวลา 15.52 น.  โดยมีนายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี  

บันทึกภาพโดย ช่างภาพหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม   ติณสูลานนท์

(จำนวนผู้เข้าชม 342 ครั้ง)