...

( นิทรรศการถาวร ) ประวัติและผลงานของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ Zone 2
จัดแสดงภายใต้หัวข้อ "เกียรติศักดิ์" เป็นการนำเสนอชีวประวัติของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในช่วงวัยการทำงาน คือชีวิตการรับราชการทหาร ผลงานด้านการทหาร จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนที่ 22 ของประเทศไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 477 ครั้ง)