...

( นิทรรศการถาวร ) ประวัติและผลงานของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ Zone 3
นิทรรศการส่วนที่ 3 จัดแสดงภายใต้หัวข้อ "เกียรติยศ" เป็นการนำเสนอเรื่องราวในช่วงชีวิตการเป็นข้าราชการการเมือง โดยการได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 16 ของประเทศไทย และเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานติดต่อกันถึง 3 สมัย เป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน รวมทั้งนำเสนอผลงานเด่น ๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(จำนวนผู้เข้าชม 546 ครั้ง)