...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 440 ครั้ง)