...

กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี
กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาวิจัยและจัดนิทรรศการระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาวิจัยและจัดนิทรรศการระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี พร้อมด้วยนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นางสาวสิริยทร์ ย้วนใยดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก และข้าราชการกรมศิลปากร ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี

---------------

Wednesday 26, April 2023, 10.00am. Mr. Sathaporn Thiengtham, Deputy Director-General of the Fine Arts Department, chaired the meeting to discuss the preparation of the Memorandum of Understanding on research studies and exhibitions between the Fine Arts Department and the National Folk Museum of Korea along with officials of the Fine Arts Department Attended a meeting with the delegation from the National Folk Museum of Korea, Dr.Kwon Tae Hyo,Head of Research Division ,Mr.Park Soo Hwan, Curator of Research Division and  Mr.KimJin Seon, Curatorrial Assistant of Research Dìvision at Meeting room 1 the Fine Arts Department Building, Tewet.

(จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง)