...

กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกับ พิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ และนายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับ Dr.William Southworth ภัณฑารักษ์ด้านศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการขอยืมโบราณวัตถุจากประเทศไทยไปจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับยุคสำริดของเอเชีย (Asian Bronze Exhibition) ที่ส่วนจัดแสดงหลักของพิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในปี ๒๕๖๗
--------------------------------

Thursday, February 2, 2023 at 1:30 p.m., at Meeting Room 2, 8th floor, Fine Arts Department Building, Thewet. Mr. Sathaporn Thiengtham, Deputy Director General of the Fine Arts Department together with Mr. Somchai Na Nakhon Phanom, an expert in archeology and museums and Mr. Ditsapong Netlomwong, director of the research group Office of the National Museum had a meeting with Dr.William Southworth, curator of Southeast Asian art, Rijksmuseum, the Kingdom of the Netherlands Regarding the request for cooperation in borrowing antiquities from Thailand to organize a special Asian Bronze Exhibition at the main exhibition of the Rijksmuseum, the Kingdom of the Netherlands in 2024.

(จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง)