...

รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ( นางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ )
ฝึกอบรมหลักสูตร The Education and Training Program for Overseas Librarians ณ หอสมุดแห่งชาติเกาหลี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

    ฝึกอบรมหลักสูตร The Education and Training Program for Overseas Librarians

ณ หอสมุดแห่งชาติเกาหลี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ด้วยทุน 2022 Education and Training Program for Overseas Librarians
และงบประมาณของกรมศิลปากร (ทุนประเภท ๒)

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  มีกำหนด ๓ เดือน ๕ วัน

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการบริหารจัดการและพัฒนาห้องสมุด

          - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

          - เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรห้องสมุดกับหอสมุดแห่งชาติเกาหลี และประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง)