...

กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Ms. CHANG Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพนนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Ms. CHANG Yumeng, ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคต ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารกรมศิลปากรเทเวศร์

---------------------------

Thursday 12th January 2023 at 13.30 hrs. Mr.Phanombootra Chandrajoti together with Ms. Tachareen Suwanwattana, Director of Project Planning and Foreign Relations Group and officials from the Fine Arts Department welcomed Ms. CHANG Yumeng, Counsellor of Culture and Tourism of the Chinese Embassy in Thailand on the occasion of congratulating him on his new position and discussed the possibility of implementing a project to promote cultural exchanges between the two countries in the future at Meeting Room 1, Floor 8, Fine Arts Department Building, Thewet Building

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)