...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ เมืองอันดง สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การประชุมสามัญคณะกรรมการแห่งภูมิภาคว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The Nineth General Meeting UNESCO Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP))
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม MOWCAP Bureau Meeting และเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติโครงการมรดกความทรงจำแห่งโลกขององค์การสหประชาติ (ยูเนสโก) (International Symposims for UNESCO Memory of the World programe)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง)