...

รายงานการเดินทางไปราชการคณะผู้แทนไทย สำนักการสังคีต ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์


คณะผู้แทนไทย สำนักการสังคีต จัดการแสดงนาฏศิลป์ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง)