...

รายงานการเดินทางไปราชการการ นายสุรศักดิ์ กิ่งไทร ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากตลาดญี่ปุ่นเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวประทศไทยในอนาคต

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง)