...

กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "การค้าสำเภาสมัยอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๒ : หลักฐานจากแหล่งเรืออับปางในเอเชียอาคเนย์"

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ..๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร จัดเสวนาวิชาการประกอบนิทรรศการพิเศษเรื่องเซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลกในหัวข้อ "การค้าสำเภาสมัยอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๒ : หลักฐานจากแหล่งเรืออับปางในเอเชียอาคเนย์" วิทยากรโดย นายกมลาศ เพ็งชะอุ่ม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และนายวงศกร ระโหฐาน นักโบราณคดีชำนาญการ กองโบราณคดีใต้น้ำ ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง)