...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2565 โครงการกิจกรรมงาน Thailand opened the country and resumed tourism industry (งาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Dinner Reception เพื่อขอบคุณสื่อมวลชน)

(จำนวนผู้เข้าชม 551 ครั้ง)