...

กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการมูลนิธิเจแปนฟาวเดชั่น กรุงเทพฯ
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง. นางสาวพยุง วงษ์น้อย นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ และกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Kuriyama Masayuki ผู้อำนวยการเจแปนฟาวเดชั่น กรุงเทพฯ และคณะ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารกรมศิลปากรเทเวศวร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมพบปะหารือถึงการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาการจัดนิทรรศการเครื่องเคลือบเซรามิก เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใย ไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
--------------------------
Tuesday, June 28, 2022 at 1:30 p.m.
Mrs. Rakchanok Kojaranont, Director of Central Administration Office togather with Ms.Payoong Wongnoi, An expert archaeologist and and Planning Project and Foreign Relations Group welcomed Mr. Kuriyama Masayuki, Director General of the Japan Foundation, Bangkok at meeting room 4 , 2nd Fl. the Fine Arts Department (Dewet) Building and delegation on the occasion of visiting and a meeting to discuss activities during the ceramics exhibition period, "The Endless Epic of Thai-Japanese Ceramic Relationship in the World’s Trade and Culture "  which will be held at the Bangkok National Museum during 13 September – 14 December 2022.

(จำนวนผู้เข้าชม 311 ครั้ง)