...

กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูตที่ปรึกษา และผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมศิลปากร โดย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร, นางรัชชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และกลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมประชุมหารือกับ นายชิเงกิ โคบายาชิ (Mr.Shigeki Kobayashi) อัครราชทูตที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการเครื่องเคลือบเซรามิก เรื่อง (เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก" เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๓๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถ.วิทยุ, กรุงเทพมหานคร
-------------------
Thursday, June 16, 2022 at 2:00 p.m. the Fine Arts Department by Mr. Kittiphan Pansuwan, Director General of the Fine Arts Department, Mrs. Ratchachanok Kojaranon, Director of the Central Administration Office and Planning Project and Foreign Relations Group paid a courtesy call and meeting with Counsellor Shigeki Kobayashi, Japan Information Service, the Embassy of Japan in Thailand to discuss the possibility of cooperation in the public relations of the ceramics exhibition titled "The Endless Epic of Japanese - Thai Ceramic in the World's Trade and Culture" to be one of the activities to celebrate the 135th anniversary of diplomatic relations between Thailand and Japan at the Japan Information Service, the Embassy of Japan in Thailand,Wireless Road, Bangkok

(จำนวนผู้เข้าชม 209 ครั้ง)