...

กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ พร้อมด้วย นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร เข้าเยี่ยมคารวะ และประชุมหารือความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย - ญี่ปุ่น กับนายคุริยามะ มาซายูกิ ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ณ สำนักงานเจแปนฟาวด์เดชั่น กรุงเทพฯ 
------------------
On Friday, June 10, 2022, Dr. Amara Srisuchart, Senior Expert in Archaeology and Museum, along with Mrs. Rakchanok Kojaranont, Director of Central Administation Office and Foreign Relations Group paid a courtesy call and meeting with Mr. Kuriyama Masayuki, Executive Director,The Japan Foundation, Bangkok to discuss about cultural cooperation between Thailand - Japan.

(จำนวนผู้เข้าชม 197 ครั้ง)