...

กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วม ประชุมทางไกล (ผ่านระบบออนไลน์) กับจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกิติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานฝ่ายประเทศไทย ในนามกรมศิลปากร ประชุมทางไกล (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อหารือการจัดนิทรรศการเครื่องเคลือบเซรามิก กับจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ ห้อง ๒ อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์)
------------------------
Thursday, June 2, B.E. 2565 at 1:00 p.m. Mr. Kitiphan Phansuwan, Director-General of the Fine Arts Department President of Thailand On behalf of the Fine Arts Department, teleconference (via online system) to discuss ceramic exhibition with Saga Prefecture Japan with Mrs. Rakchanok Kojaranon, Director of the Central Administration Office, Director of Planning Group Projects and Foreign Relations Group and relevant officials attended the meeting at the meeting room, 8th floor, room 2, the Fine Arts Department (Dewet) Building.

(จำนวนผู้เข้าชม 278 ครั้ง)