...

กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย
ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมศิลปากรในการประชุมหารือกับผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทย - เกาหลี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กองโบราณคดี
--------
Director of the Department of Archeology and the Project Planning and Foreign Relations Group Office Represented the Fine Arts Department in a meeting with the Director of the Korean Cultural Center in Thailand To promote the relationship in arts and culture between Thailand and Korea on May 26, 2012 from 9:00 a.m. – 10:00 a.m. at the meeting room on the 5th floor of the Archeology Department.

(จำนวนผู้เข้าชม 220 ครั้ง)