...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 23 - 30 มกราคม 2565 โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารจัดแสดงสินค้าประเทศไทย ณ งานพืชสวนโลก เมืองอัลเมอร์

(จำนวนผู้เข้าชม 401 ครั้ง)