...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2556 โครงการเข้าร่วมการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์เอเชีย และเทศกาล Gorge Town Festival 2013 รัฐปีนัง

(จำนวนผู้เข้าชม 323 ครั้ง)