...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2555 โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ค้นคว้า อารยธรรมของสองประเทศ ไทย - ญี่ปุ่น

(จำนวนผู้เข้าชม 552 ครั้ง)