...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 26 กันยายน 2558 โครงการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น

(จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง)