...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2562 โครงการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ณ เมืองจอนจู

(จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง)