...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 โครงการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งมี่ 8

(จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง)