...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคา 2562 โครงการสำรวจแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแผนบริหารจัดการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ณ นครโอซากา นครเกียวโต เมืองนาระ และเมืองซาไก

(จำนวนผู้เข้าชม 340 ครั้ง)