...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2562 โครงการถวายงานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ เมืองกามิช นครมิกนิก

(จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง)