...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 โครงการตรวจสภาพหีบห่อโบราณวัตถุ ตามข้อตกลงดารยืมโบราณวัตถุไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิ

(จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง)