...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2561 โครงการสำรวจแหล่งความรู้ด้านงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรม พิพิธภัณฑ์และการอนุรักษ์ ณ แหล่งมรดกโลกเมืองซีอาน

(จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง)