...

รายงานการเดินทาบไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 โครงการประชุมเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและบริการข้อมูลประเทศไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง)