...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 7 – 12 ธันวาคม 2560 โครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย (มะละกา – ปีนัง)

(จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง)