...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2560 โครงการเทศกาล Intermuseum 2017 และสำรวจเพื่อประเมินแนวทางการอนุรักษ์สิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง)