...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2559 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่กำแพงเมือง – คูเมือง เมืองโบราณในเขตมณฑลเหอหนาน

(จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง)