...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2559 โครงการสำรวจความเสียหายและจัดทำแบบปรับปรุงอาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองรากุนด้า

(จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง)