...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 12 – 28 เมษายน 2559 โครงการออกแบบก่อสร้างศาลาไทยเพื่อใช้ในงาน EXPO 2016 ณ เมืองอัตตาเลีย

(จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง)