...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 27 กันยายน 2557 โครงการอบรมการอนุรักษ์บานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น ณ สถาบันวิจัยมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง)