...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2 – 13 สิงหาคม 2557 โครงการบรรจุหีบห่อและนำโบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิทันขอยืมไปจัดแสดงกลับประเทศไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง)