...

กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)

กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)

ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง หรือ https://www.finearts.go.th/plan

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๓๑ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

(จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง)