...

กลุ่มแผนงานฯ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย ในปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์  

กลุ่มแผนงานฯ ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย ในปี ๒๕๖๕ ระหว่างหน่วยงานราชการไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ  ในรูปแบบออนไลน์

(จำนวนผู้เข้าชม 214 ครั้ง)