...

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 273 ครั้ง)