...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค เรื่องการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการความเสียงต่อภัยพิบัติ

(จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง)