...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15 -29 ตุลาคม 2556 โครงการค้นคว้าเอกสารประวัติศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศส

(จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง)