...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 11 ตุลาคม 2556 โครงการอนุรักษ์บานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น บานประตูหน้าต่างพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

(จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง)